آموزش آنلاین

بونس چیست

bounce

معنی: گزاف گویی، پرش، جست، پریدن، گزاف گویی کردن، بالا جستن، پس جستن، بیرون انداختن، مورد توپ و تشر قرار دادن معانی دیگر: (مانند توپی که به زمین بخورد) جهیدن، ورجه ورجه کردن، ورجهیدن، جهاندن، سیستن، جهمند بودن، جهش، ورجهش، جهندگی، جهمندی، (خودمانی - معمول در قمار خانه یا میخانه) آدم مزاحم یا بد مست را بیرون انداختن، اخراج، ورپریدن، ناگهان پریدن، برجستن، (بانکداری) چک بی محل را برگرداندن، وازدن، واخواست شدن، بالا و پایین پریدن، (انگلیس) گستاخی، هارت و پورت، (عامیانه) پویایی، انرژی، پرتکاپویی، انعطاف، سرسختی

بررسی کلمه

• (1) تعریف: to spring back or up following a collision, or to do so several times in succession.
مترادف: bound, jounce, leapfrog, rebound
مشابه: bob, hop, jump, leap, recoil, ricochet, skip, spring, vault

[ترجمه ترگمان] گلوله از پله ها بالا رفت
[ترجمه گوگل] توپ از پله ها پایین رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: to walk with a springy step.
مترادف: prance, skip
مشابه: bob, bound, caper, frisk, gambol, hop, spring, trip

• (3) تعریف: (informal) of a check or draft, to be sent back by a bank because of insufficient funds in the account from which it was drawn.

• (1) تعریف: to cause a collision followed by a rebound.
مترادف: jounce, rebound
مشابه: bob, jump, leapfrog, skip, spring, بونس چیست vault

[ترجمه ترگمان] توپ تنیس را روی دیوار انداخت
[ترجمه گوگل] او توپ تنیس را در برابر دیوار بالا آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] همیشه چک و چک می کند
[ترجمه گوگل] او همیشه چک ها را تکان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (3) تعریف: (informal) to throw (someone) out forcefully.
مترادف: eject, expel, kick out
مشابه: boot, evict, oust

• (2) تعریف: a sudden spring or jump.
مترادف: bound, caper, jump, leap, skip, spring
مشابه: frisk, gambol, hop, prance, recoil, trip, vault

• (3) تعریف: the ability to bounce.
مترادف: spring
مشابه: elasticity, give, liveliness, recoil, resilience

[ترجمه ترگمان] گلوله ای که هیچ بازتابی نداشته باشد
[ترجمه گوگل] توپ بدون گزاف گویی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (4) تعریف: liveliness; vitality.
مترادف: energy, liveliness, pep, pizazz, vitality, vivacity, zip
مشابه: animation, resilience, spirit, spring, verve, vigor

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] امواج صوتی کوتاه حتی اشیا کوچکی را بازتاب می کنند
[ترجمه گوگل] امواج صوتی کوتاه گزاف گویی حتی اشیاء کوچک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] والیبال به اوج خود رسید
[ترجمه گوگل] والیبال یک گزاف گویی عالی انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه Sina] توپ را به زمین بزن . ( حالتی که توپ را هی به زمین میزنیم و برمیگرده به سمت خودمان ) و سپس سعی کن ، و ان را در داخل تور بنداز

[ترجمه ترگمان] توپ را بازتاب کنید و امتحان کنید و در تور به آن ضربه بزنید
[ترجمه گوگل] گزاف گویی توپ و سعی کنید آن را روی شبکه بزنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] هر چی سخت تر سقوط کنی، هرچی بیشتر سقوط کنی
[ترجمه گوگل] سخت تر که سقوط می کنید، بالاتر از شما گزاف گویی می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اون یه عالمه توپ داره
[ترجمه گوگل] او گزاف گویی زیادی کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] میتونم یه چند تا ایده از تو دور کنم؟
[ترجمه گوگل] آیا می توانم چند ایده را از شما گزاف گویی کنم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اگر حقوق شما امروز به حساب شما برسد، چک شروع خواهد شد
[ترجمه گوگل] اگر بازپرداخت شما امروز به حساب شما برسد، بازبینی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اون به اندازه کافی جوون هست که از این نا امیدی دور بشه
[ترجمه گوگل] او به اندازه کافی جوان است تا از این ناامیدی گزاف گویی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] امواج صوتی اشیا را در مسیر خود بازتاب می کنند
[ترجمه گوگل] امواج صوتی در مسیر خود گسسته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] آواز آن قدر جذاب است که باعث می شود از اتاق نشیمن دور شی یا به پاهات ضربه بزنی
[ترجمه گوگل] آهنگ بسیار جذاب آن باعث می شود که شما را در اتاق نشیمن گام بزنید یا روی پای خود ضربه بزنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] مفید است که کسی را داشته باشید که ایده های خود را بازتاب کند
[ترجمه گوگل] مفید است که شخص را به گزاف گویی عقاید خاموش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] صدای پایی به گوش رسید که قبلا ندیده بودم
[ترجمه گوگل] یک گام به گام خود داشتم که پیش از این دیده بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] من امیدوارم که این چک بازتاب نکند
[ترجمه گوگل] من امیدوارم که این چک منقبض نشود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

تخصصی

[کامپیوتر] برگشت - برگرداندن قطعه ای از پست الکترونیکی به فرستنده آن به دلیل مشکلات تحویل .
[برق و الکترونیک] جهش تغییر ناگهانی در درخشندگی یا اندازه ی تصویر تلویزیونی که مستقل از روشهایی صفحه ی اصلی زخ می دهد.
[سینما] وضوح صدا

به انگلیسی

• hop, skip; boasting, bragging
jump; skip; hop; make jump
when something such as a ball bounces, or when you bounce it, it moves upwards or away immediately after hitting a surface.
you can say that something bounces when it swings or moves up and down.
if you bounce on something, you jump up and down on it repeatedly.
if someone bounces somewhere, they move in an energetic way, because they are feeling happy.
if a cheque that you write bounces, the bank refuses to accept it and pay out the money, because there is not enough money in your account.
see also bouncing.
if you bounce back after a bad experience, you quickly return to your previous level of activity, enthusiasm, or success.
if one thing bounces off another, it hits it and moves outwards or upwards immediately afterwards.
if light or sound bounces off a surface, or if you bounce it off, it reaches the surface and is reflected back.

پیشنهاد کاربران

بالا پایین انداختن

He bounced the pouch in his palm several times.
کیسه رو چند بار تو کف دست اش بالا پایین انداخت.

به سطح زدن و بالا رفتن ، یا بالا رفتن بر اثر اصابت کردن به سطح مثل توپ ، مثل بدن روی تشک تخت بونس چیست ، یا مثل بچه روی زانو به سمت بالا پرت کردن.
همچنین به معنی چک پاس نشدن به دلیل خالی بودن حساب .

بالا گرفتن ( بحث ) و افزایش :
The dispute bounces around various institutions, with no definitive resolution.
افزایش ناگهانی:
The analysts say that the US economy has bounced

بیشترین کاربردش در حالت فعل خوردن به یک سطح وبه جای اول بازگشتن معنی میده. نزدیکترین synonym بهش rebound هست. به عنوان مثال برخورد صدا یا نور به یک سطح و بازگشتش رو با این فعل به کار میبریم. یا برخورد توپ به دست حریف و بازگشتش در بازی والیبال و غیره.

بونوس Bonus چیست؟

Bonus در لغت به معنی جایزه، انعام و پرداخت اضافی است.

کارگزاری های فارکس معمولا برای تبلیغات خود برنامه های مختلفی دارند،
که یکی از آنها برنامه های تشویقی، بونوس است.
بروکرهایی که در برنامه های کاری خود بونوس ارایه می کند، معمولا قوانینی را نیز برای آن اعلام می کند.

انواع بونوس

 • بونوس رایگان
 • بونوس قابل برداشت
 • بونوس قابل معامله
 • سوپر بونوس
 • بونوس نقدی

بونوس رایگان

این دسته از بونوس ها معمولا با مبالغ پایین هستند و در قبال ثبت نام مشتری در بروکر بعد از افتتاح حساب فارکس داده می شود و نیازی به واریز وجه برای دریافت ندارد و بسته به شرایط بروکر، می تواند قابلیت نقد شدن را داشته باشد. مثلا در بروکر ایکس ام شما می توانید بعد از ثبت نام و وریفای حساب خود با ارسال مدارک، مبلغ ۳۰ دلار دریافت کنید که کاملا رایگان است. این بونوس فارکس بعد سود کردن شما و رسیدن سود به ۶۰ دلار قابل برداشت است. شرایط برداشت گاهی اوقات با تعداد لات های معامله شده مشخص می شود. و بطور کلی موقعیت بدون ریسک برای سود کردن و تست شرایط معاملاتی یک بروکر است.

بونوس قابل برداشت

بونوس های قابل برداشت برای دپوزیت (واریز وجه) و افتتاح حساب فارکس به مشتری اعطا می شود و بعد از انجام معاملات، با شرایطی قابل برداشت و نقد شدن است. مثلا شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود واریز می کنید و بروکر به شما ۲۰۰ دلار بونوس قابل برداشت می دهد. و اگر مشتری بخواهد ۲۰۰ دلار را، بصورت نقدی دریافت کند، باید برای هر ۵ دلار ۱ لات معامله انجام داده باشد. این نوع بونس در هنگام ضرر به شما کمک نمی کند و وقتی ضرر شما به آستانه مبلغ بونوس برسد، بونوس اتوماتیک از حساب شما کم می شود. این نوع بونوس در کارگزاری هات فارکس پرداخت می شود.

بونوس قابل معامله

در بونوس های قابل معامله شما هر چقدر هم معامله کنید،
بونوس تبدیل به پول نمی شود و نمی توان آنرا نقد کرد. مثلا شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود واریز می کنید،
بروکر به شما ۱۰۰ دلار بونوس قابل معامله می دهد.
شما فقط می توانید در معاملات خود از آن استفاده کنید و حتی ممکن است آنرا از دست بدهید مثل پول حقیقی خودتان،
اما قابل نقد شدن نیست. بونوس قابل معامله در ضررهای احتمالی شما را کمک می کند.
این نوع بونوس را می توانید با افتتاح حساب در بروکر روبوفارکس بدست بیاورید.

سوپر بونوس

بهترین نوع بونوس فارکس می باشد که هم در ضرر های احتمالی به کمک معامله گر می آید و هم قابل نقد شدن است.
با یک تیر دو نشان زدن. مثلا اگر شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود واریز کنید و بروکر ۱۰۰ دلار به شما سوپر بونوس بدهد،
این مبلغ بونوس هم در ضرر های احتمالی به کمک شما خواهد آمد و هم اینکه بعد از لات های معاملاتی خاصی می توانیدT
آنرا برداشت کرده و به پول نقد تبدیل می شود. برای استفاده از این نوع بونوس می توانید در کارگزاری تله ترید افتتاح حساب کنید.

بونوس غیرنقدی

گاهی اوقات نیز بروکر های فارکس برای تبلیغات خود از جوایز غیر نقدی استفاده می کنند.
مثلا کالاهایی مثل گوشی موبایل، لب تاپ، البسه و یا حتی اتومبیل.
که در برنامه ای مختلف آنها را ارایه می کنند مثل مسابقات و یا برای مشتریانVIP .

دقت داشته باشید برنامه بونوس فارکس برای شما طمع ایجاد نکند و در دام بروکر های متقلب نیفتید،
خیلی از بروکر نماها برای به دام انداختن قربانیان از بونوس ها و جوایز متحیرکننده ای استفاده می کنند.
برنامه های بونوسی قابل اعتماد هستند که از بروکرهای با سابقه ارایه شوند.

اگر میخواهید یاد بگیرید چطور درآمد دلاری داشته باید حتما آموزش فارکس رایگان رو مشاهده کنید.

بونس فارکس چیست؟

بونس فارکس

بازار فارکس، بازاری است که روزانه میلیاردها دلار در آن معامله انجام می شود. این بازار پرریسک دارای ویژگی های جالبی چون امکان اهرم است که آن را جذاب تر می کند. در این مقاله می خواهیم تا درباره بونس حرف بزنیم. با ما همراه باشید.

بونس چیست؟

همانطور که پیش تر گفته شده است، معاملات در بازار فارکس از طریق کارگزاری ها انجام می شود. کارگزاری ها واسطه بین معامله کنندگان هستند که کارهای معاملاتی اشخاص را به سرعت سامان می دهند و خرید و فروش های آنها را انجام می دهند.

کارگزاری های زیادی در بازار فارکس وجود دارند که هر کدام به نوعی سعی در جذب سرمایه گذار دارند. یکی از کارهایی که کارگزاران انجام می دهند ارائه بونس است.

بونس(Bonus) در لغت به معنای جایزه و انعام است و کاری است که کارگزاری جهت تبلیغات و جذب مشتری و همچنین راضی نگه داشتن مشتریان قدیمی خود انجام می دهند. بونس در واقع نوعی پرداخت اضافی از سوی کارگزاری به سرمایه گذاران است تا مشوقی برای آنها جهت انجام معامله باشد.

بروکرها برای این که به یک شخص بونس پرداخت کنند، شرایط خاصی دارند و این گونه نیست که به هر کسی بونس بدهند. معمولا بونس به معامله گرانی داده می شود که دارای سرمایه کمی هستند. بروکر با دادن بونس، آنها را کمک می کند تا در فارکس شروع به معامله کنند.

برای این که بهتر درک کنید که بونس چیست بگذارید یک مثال برای شما بزنیم. فرض کنید که شما 500 دلار دارید و با آن یک حساب فارکس باز می کنید. اما از آنجایی که پول کمی دارید چندان رغبتی به معامله کردن ندارید. برای همین است که بروکر به شما 300 دلار از سوی خود می دهد تا شما برای معامله در حساب خود 800 دلار داشته باشید. با داشتن 800 دلار دیگر شما تمایل بیشتری به انجام معامله خواهید داشت.

انواع بونس

بروکرها انواع مختلفی از بونس را در فارکس ارائه می دهند که فرد سرمایه گذار باید هر کدام از آنها را به خوبی بشناسد و با توجه به شرایط برای دریافت اقدام کند. بعضی از بروکرها بدون دریافت وجه به مشتریان خود بونس هایی را پرداخت می کنند. خیلی از بروکرها هم برای این که به مشتری بونس بدهند ابتدا درخواست واریز وجه می کنند. البته باید توجه داشته باشید که بازپرداخت این بونس ها بسیار راحت است. در زیر برای شما انواع بونس ها را بیان می کنیم.

بونس فارکس

بونس بدون سپرده (No Deposit Bonus)

همان گونه که از نامش مشخص است، برای دریافت این نوع بونس نیازی به سپرده وجود ندارد و مسلما می تواند برای خیلی ها جذاب باشد. میزان این بونوس کم است و بین 5 تا 50 دلار متغیر است. بروکرها معمولا چنین بونوس هایی را ارائه می دهند تا افراد تشویق به معامله کردن در فارکس شوند و انگیزه بیشتری پیدا کنند و نحوه ترید کردن ارزها را به صورت موثرتری فرا بگیرند.

یادتان باشد که بونوس های بدون سپرده چندان رایج نیستند و بنابراین اگر شما یکی را پیدا کردید مطمئن شوید که پیشنهاد بروکر قابل اطمینان است چون در غیر این صورت شما فقط وقتتان را تلف خواهید کرد. این نوع از بونوس برای معامله گران با تجربه عالی می باشد. بونس های بدون سرمایه زمانی که پای توسعه استراتژی معاملاتی به میان می آید بسیار مفید هستند. دلیل آن هم این است که به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های جدید و معاملات نویی را امتحان کنند بدون آن که حساب اصلی آنها ضرر قابل توجهی ببیند. باز کردن یک حساب بونوس بدون سپرده ، امکان ترید کردن بدون استرس را برای اشخاص فراهم می کند. اصلی ترین عیب این نوع بونوس ها این است که تریدرها معمولا این نوع از بونوس را زمانی انتخاب می کنند که تازه وارد فارکس شده اند.

به جای آن که با یک حساب دمو خودشان را با بازار فارکس آشنا کنند، بعضی از تریدرهای مبتدی شروع به معامله روی حساب های بونوس بدون سپرده می کنند. این موضوع می تواند مانع از یادگیری قوانین مدیریت ریسک در فارکس برای آنها شود و هم چنین جلوی سود بردن آنها را از پاداش های مناسب به ازای گذراندن وقت در فارکس می گیرد. به همین دلیل است که یک تریدر تازه کار نباید سراغ این نوع از بونوس برود.

بونس سپرده (Deposit Bonus)

برای این که شخصی بتواند این بونس را دریافت کند نیاز دارد که پول به حساب بروکر واریز کند. پس از این که شخص پول را به حساب فرد واریز کرد، بروکر بخشی از سرمایه فرد را به او بونوس بونس چیست می دهد تا فرد بتواند با آن شروع به معامله کند. احتمالا می توان این نوع بونس را بهترین گزینه دانست. مقدار این نوع بونوس از 10 درصد تا 400 متغیر است. باید توجه کنید هنگامی که پای بونوس به میان می آید انتخاب بروکر اهمیت زیادی پیدا می کند. خیلی از تریدرها تنها با در نظر گرفتن مقدار بونوسی که یک بروکر ارائه می دهد، دست به انتخاب می زنند و بروکری را انتخاب می کنند که بیشترین مقدار بونوس را ارائه می دهد.

فرد در بونس سپرده فقط می تواند از آن در معامله استفاده کند. این گونه نیست که شخص بتواند آن را نقد کند و بروکر به ازای معامله کردن بونس ارائه می دهد.

بونس خوش آمدگویی (Welcome Bonus)

همانطور که کاملا از نامش پیداست، این بونوس را به افرادی داده می شود که به تازگی در بروکر ثبت نام کرده اند و حساب باز کرده اند. این بونوس ها معمولا با بالاترین میزان بونوس سپرده ارائه می شوند. شما زمانی که در وبسایت یک بروکر ثبت نام کردید می توانید برای دریافت بونوس خوش آمدگویی اقدام کنید. این بونوس را تنها یک بار می توان دریافت کرد پس حتما آن را بگیرید و از آن در معاملات خود استفاده کنید.

بونس شارژ حساب (Reload Bonus)

برخلاف بونس خوش آمد گویی که افراد را به معامله تشویق می کند، بونس شارژ حساب باعث می شود تا معامله گر از بروکر خارج نشود. این بونس در واقع نوعی پاداش برای آن دسته از معامله گران است که حساب خود را با واریزهای مداوم شارژ می کنند. هر بار که فرد حسابش را شارژ می کند در واقع در حال ارسال این پیام به بروکر است که من به این بروکر اعتماد دارم. بروکر هم برای این که تشویقی جهت وفاداری مشتری انجام دهد، به مشتری بونس شارژ حساب پرداخت می کند.

بونس شارژ حساب خشم قانون گذاران را برانگیخته است چرا که معامله گران را به واریز پول بیشتر به حساب بروکر تشویق می کند. این نوع بونس در واقع نسخه ای از بونوس سپرده می باشد.

بونس فارکس

ریبیت (Rebate)

ریبیت نوعی بازپرداخت است که باعث می شود هزینه پرداختی شما به ازای هر معامله کاهش بیابد. ریبیت در واقع راهی برای کم کردن هزینه های یک معامله گر و کسب درآمد در فارکس است (چه فرد در یک معامله سود کند و چه ضرر). ریبیت می تواند به صورت ماهانه برای کسانی که حجم بالایی معامله انجام می دهند بسیار مفید باشد و به آنها سود خوبی ببخشد.

ریبیت در فارکس نوعی درآمد اضافه در فارکس است که به تریدر یا معامله گر اجازه می دهد تا در هر معامله سود خود را افزایش یا ضرر خود را کاهش دهد چون در هر شرایطی، فارکس این مبلغ را به شما خواهد پرداخت و شما می توانید از آن استفاده کنید.

بونس گردش معاملات (Turnover Bonus)

بونس گردش معاملات در واقع پاداش مستقیم بابت فعالیت و حجم معاملات یک معامله گر است. این نوع بونوس مستقیما تریدرها را به معامله بیشتر دعوت می کند و به آنها می گوید که هر چه بیشتر معامله انجام دهند و هر چه حجم این معاملات بیشتر باشد، آنها بونس بیشتری دریافت خواهند کرد.

فومول یک بونس گردش معامله معمولا به این شکل است: تعداد x لات در یک ماه معامله کنید تا به مقدار y بونس پول دریافت کنید.

جهت دریافت این نوع بونس ها معامله گر ملزم به انجام بعضی کارها قبل از دریافت بونس می شود. معمولا بونس بدون شرط دیگری به حساب معامله گر اضافه می شود و فرد می تواند از این بونس برای معاملات خود بهره ببرد.

هدایای ترید فارکس (Forex Trading Gifts)

شما معمولا مشاهده می کنید که بروکرها چیزهایی مانند گوشی های هوشمند، تبلت و دیگر چیزهای شبیه این را به عنوان هدیه برای حساب شما ارائه می دهند. این موضوع می تواند برای بسیاری از تریدرها جذاب باشد. اما یک حقیقت آنست که خیلی از بروکرهای معتبر چنین هدایایی را ارائه نمی دهند چون هیچ سودی در این کار برای بروکر وجود ندارد. بروکر هدایایی گران قیمت را برای مشتری می فرستد و در عوض آن چیزی کسب نمی کند. بروکرهای کمتر معتبر اما تمایل زیادتری برای این کار دارند و این گونه هدایا را برای جذب مشتری ارائه می دهند. این هدایا به نوعی بونوس و پرداخت اضافی محسوب می شود.

بونس فارکس

چگونه یک بونس خوب را برای خود انتخاب کنیم؟

زمانی که پای بونوس به میان می آید شما باید به چندین عامل توجه کنید. در زیر سه گام برای شما توضیح داده شده است تا بهتر بتوانید بونس مناسب خود را انتخاب کنید:

انتخاب یک بروکر خوب: هر چقدر هم که یک بونوس خوب باشد، یادتان باشد که بروکر اول از همه باید بررسی شود. یادتان باشد که بونوس را شما باید به عنوان درآمدی جانبی و مزیتی اضافه نگاه کنید. شما در ابتدا باید چند بروکر خوب را با بررسی خود لیست انتخاب کنید. این بروکرها باید معتبر باشند و کار کردن با آنها راحت باشد.

حالا از میان این چند بروکر خوب و معتبر، بروکری که جذابترین بونس ها را ارائه می دهد انتخاب کنید. اگر می بینید که در یک بروکر، بونسی ارائه نمی شود از سوال کردن درباره آن نترسید. بروکرهای خوب خیلی اوقات،بونس های شخصی سازی شده را به مشتریان خود ارائه می دهند.

شرایط دریافت بونس را بررسی کنید: شرایط بونوس ها در هر بروکر و با همدیگر تفاوت دارند پس به خوبی همه چیز را به دقت بررسی کنید.

با بونوس ترید کنید: شما نباید استراتژی خود را بر مبنای این بگذارید که فقط بونوس را نقد کنید. ایده اصلی باید این باشد که شما بونوسی را انتخاب کنید که مناسب استراتژی ترید شما باشد و سعی نکنید که استراتژی خود را با بونوس تطبیق دهید. پس حتما این موضوع را در نظر بگیرید که با بونوس خود ترید کنید و فقط چشمتان به دنبال پول نقد بونوس نباشد.

میک تی پی

مانند هر بازار مالی دیگری، شما برای موفقیت در بازار بزرگ فارکس، نیاز به آموزش و کسب تجربه دارید. شما باید مفاهیم و اصطلاحات این بازار پر ریسک را به خوبی یاد بگیرید و ریشه و اساس آن را درک کنید. پس از فهمیدن بازار فارکس شما قادر خواهید بود که روند نوسانات قیمت را در فارکس تحلیل کنید و به سود بیشتری برسید.

مجموعه میک تی پی سالهای زیادی است که در زمینه آموزش فارکس و مفاهیم آن فعالیت می کند و همیشه بهترین سعی کرده است تا بهترین خدمات را به مشتریان خود و به کسانی که دنبال سود در فارکس هستند، ارائه دهد.

در گام اول شما نیاز دارید که مفاهیم پایه فارکس را به خوبی یاد بگیرید. شما باید بدانید که بازار فارکس برای چه چیزی تشکیل شده است و مفاهیمی مانند جفت ارز، مارچین ، پیپ، لات، بالانس و بسیاری از مفاهیم دیگر را به خوبی یاد بگیرید. ما در میک تی پی در گام نخست آموزش، این مفاهیم را به خوبی و با زبانی ساده و سلیس به شما یاد می دهیم.

پس از آن شما باید تحلیل کردن مسائل فارکس را یاد بگیرید. مجموعه توانمند میک تی پی هم در زمینه آموزش فارکس و هم تحلیل آن تجربه زیادی دارد و می تواند کمک زیادی به شما بکند. ما به شما یاد می دهیم که چگونه جفت ارزهای مختلف را تحلیل کنید و آنگاه شما به راحتی خواهید توانست در فارکس معامله کنید. ما به خوبی شما را آموزش می دهیم تا شما نگاهی تحلیلی به بورس پیدا کنید و بتوانید به خوبی روندها و جریانات بازار فارکس را ارزیابی و آنالیز کنید و دیگر از بالا و پایین شدن های این بازار پرنوسان و پر ریسک واهمه نداشته باشید.

بونس چیست | 100% بانس خوش آمدگویی کازینو | معنی بونوس در سایت های شرط بندی

این مقاله درباره بونس چیست | 100% بانس خوش آمدگویی کازینو | معنی بونوس در سایت های شرط بندی است. در این مقاله درباره بونوس چیست یا بونس چیست و معنی بونوس در سایت های شرط بندی صحبت میکنیم و یکی از دغدغه های شما که معانی و نحوه کاربرد این آپشن را نمیدانید را آگاه سازی میکنیم. با ادامه این پست با سایت مگاشرط همراه باشید.

بونس چیست

بونس چیست

Bonus یا بونوس در لغت به معنی جایزه، انعام یا هدیه و پرداخت اضافی است که درواقع به عنوان هدیه یا سرمایه اولیه کم برای شروع داده میشود.

این واژه در بین افرادی که شرط بندی می کنند به بانس شناخته شده است و در بعضی مواقع بونس یا بونوس نیز گفته میشود.

انواع بانس شرط بندی

 • بانس رایگان : بونوس یا بانسی که به صورت رایگان عرضه میشود.
 • بانس قابل برداشت : بونس یا بونوسی که میتوان برداشت کرد.
 • بانس قابل معامله : بونس یا بونونسی که قابل معاوضه است.
 • سوپر بانس : در توضیحات توضیح داده خواهد شد.

بونوس پیش بینی فوتبال چیست

بونوس پیش بینی فوتبال چیست

سایت وان ایکس بت آپشن و آیتم های فراوانی دارد و هم چنین موضوعات فراوان دارای بانس %100 می باشد اگر می خواهید بانس یا بونوس رو دریافت کنید قبل از واریز در سایت و اپلیکیشن 1xbet ثبت نام کنید.

سایت شرط بندی همراه با جایزه اولیه

بونوس %10 با گو پی پرو :

چگونه می توانم از بونس %10 استفاده کنم؟

 • 1 : این بونوس به واریزی هایی که به روش گو پی پرو انجام می شوند تعلق میابد.
 • 2 : پس از تایید شدن مبلغ واریزی %10 مبلغ واریزی به عنوان بونوس به شما تعلق میابد.
 • 3 : این بونس را می توانید بلافاصله بعد از شارژ حساب کاربری خود قبل از شرکت در هرگونه شرط بندی از پشتیبانی 24 ساعته وان ایکس بت درخواست نمایید تا برایتان اعمال کنند، سپس از قسمت طرح های تشویقی (جعبه ی هدیه یا بونوس) می توانید بانس خود را فعال کرده و استفاده کنید.
 • 4 : بونس فعال شده برای شما قابل لغو شدن نیست ، در صورتی که بونس از پیش فعال شده در حسابتان داشتید و نخواستید از آن استفاده کنید باید با پشتیبانی زنده تماس گرفته و درخواست لغو آنرا صادر کنید.
 • 5 : برای اینکه این بونوس به شما تعلق یابد باید حداقل 500,000 ریال واریزی به سایت داشته باشید.
 • 6 : حداکثر مبلغی که در طول 24 ساعت از این بونوس می توانید دریافت نمایید 10،000،000 ریال می باشد و سقف تایین شده است.

شرایط چرخه ای این بونوس : شما بایستی یک بار %100 مبلغ واریزی خود را با ضریب 2.00 به بالا و یک بار هم %100 مبلغ بانس دریافتی را حداقل با ضریب 2.00 به بالا بازی کنید تا بتوانید مبلغ واریزی به علاوه ی مبلغ بانس خود را کش اوت کنید.

شما همچنین می توانید این بونس را در همه ی شرط بندی های میکس و تکی و آپشن های مختلف استفاده کرده و ضریب برد را بالا ببرید.

شرایط کلی بونوس برای تمامی بونس ها اعمال میشوند و تفاوتی ندارند.

100% بانس خوش آمدگویی کازینو

100% بانس خوش آمدگویی کازینو

چگونه میتوانیم از بونوس خوش آمد گویی %100 کازینو استفاده کنیم؟

 • 1 : برای اولین سرمایه گذاری می توانید %100 بانس تا سقف 5.000.000 ریال دریافت نمایید. این بانس به همه اشخاصی که برای اولین بار سپرده گذاری یا سرمایه گذاری کرده اند تعلق میابد.
 • 2 : پس از سرمایه گذاری برای بار اول در این سایت ابتدا باید به پشتیبانی زنده مراجعه کنید و درخواست بانس اولین سپرده گذاری را از پشتیبانی داشته باشید تا فعال شود.
 • 3 : برای اینکه پس از دریافت هدیه بتوانید از حساب خود برداشت نمایید، باید بیش از 40 بار پاداش خود را در بازی های کازینو به چرخه در بیاورید. اگر پاداش شما قبل از پایان چرخه کامل بشود، تبدیل از طریق پول اصلی شما ادامه دار خواهد بود.
 • 4 : شرط بندی فقط بر روی بازی های اسلات مشخص شده است که در بند 5 شامل %70 هدیه هستند.
 • 5 : بونوس خوش آمد گویی کازینو فقط شامل بازیهای اسلات در بخش کازینو میشود. دقت کنید که بازی های کازینویی زنده و رولت شامل این بونس نیستند و در صورت بازی کردن از حساب خودتان کسر خواهد شد.
 • 6 : در این بونس تمامی قوانین و شرایط کلی قانون ها و شرایط کلی بازی های کازینویی باید رعایت شوند.

هدف از بونوس چیست؟

هدف از بونوس چیست؟

دراقع هدف از این بانس ها ایجاد یک سرمایه اولیه برای کسانی که تازه شروع میکنند و کمکی باشد تا تجربه های خود را با این بونوس ها به دست آورند و متضرر مالی بنک رول خود نشوند بلکه اگر باخت دادند از بونوس برود.

همچنین لذت تجربه ریسک را به بازیکنان القا میکنند تا آنها با آشنایی ها مناسب بتوانند در آینده با پول خود ریسک های منطقی کنند تا در برد آنها تاثیر گذار باشد.

بونوس های 100 درصد تولد

بونوس های 100 درصد تولد

شما با توجه به وارد کردن اطلاعاتتان در سایت ها برای شما پنلی ایجاد میشود که در روز تاریخ تولد شما ، از طرف سایت شرط بندی معتبری مثل وان ایکس بت بونوس 100% دریافت میکنید تا سقف 10 میلیون ریال و میتوانید با این بونوس برد خود را بیشتر کرده و به درآمد بالاتری دست یابید.

بونوس کاربران vip

بونوس کاربران vip

در این نوع هدیه یا بونس شما به دلیل وی آی بودن حساب کاربریتان بسته به نوع فعالیت شما که آیا پیش بینی فوتبال انجام میدهید یا بازی ها کازینویی متغیر است و در اکثر مواقع تا 200 درصد بونوس رایگان از سوی سایت دریافت میکنید.

سوالات متداول

برای اولین سرمایه گذاری می توانید %100 بانس تا سقف 5.000.000 ریال دریافت نمایید.

بانس Bonus چیست ؟ بونوس پیش بینی فوتبال چیست ؟

بانس Bonus چیست

بونوس پیش بینی فوتبال چیست ? بانس Bonus چیست ؟ Bonus در لغت به معنی جایزه، انعام و پرداخت اضافی است این واژه در بین افرادی که شرط بندی می کنند به بانس شناخته شده است در این مقاله پس از شناخت بانس یا همان بونوس ، سایت پین باهیس برای دوستداران عرصه بت یا شرط بندی کنندگان معرفی می گردد که بانس های زیادی را برای کاربران خود در نظر گرفته است با سایت شرط کده همراه ما باشید.

انواع بانس شرط بندی :

 • بانس رایگان
 • بانس قابل برداشت
 • بانس قابل معامله
 • سوپر بانس

بونوس پیش بینی فوتبال چیست

سایت پین باهیس آیتم یا آپشن های فراوانی دارد و هم چنین موضوعات فراوان دارای بانس %100 می باشد اگر می خواهید بانس رو دریافت کنید قبل از واریز در سایت و اپلیکیشن پین باهیس ثبت نام کنید.

سایت شرط بندی با جایزه اولیه

بانس %10 با گو پی پرو :

سایت شرط بندی با جایزه اولیه

چگونه می توانم از بانس %10 استفاده کنم؟

1-این بانس به واریزهایی که به روش گو پی پرو انجام می شوند تعلق می گیرد.

2- پس از تایید مبلغ واریزی %10 درصد مبلغ واریزی به عنوان بانس به شما تعلق می گیرد.

3- این بانس را می توانید بلافاصله بعد از شارژ حساب کاربری تان قبل از شرکت در هرگونه شرط بندی از پشتیبانی 24 ساعته درخواست نمایید تا برایتان اعمال شود، سپس از قسمت طرح های تشویقی(جعبه ی هدیه) می توانید بانس خود را فعال و استفاده نمایید.

4- بانس فعال شده قابل لغو شدن نمی باشد، در صورتی که بانس از پیش فعال شده در حسابتان دارید و خواهان استفاده از آن نمی باشید باید با پشتیبانی زنده تماس گرفته و درخواست لغو آنرا بنمایید .

5- بر اینکه این بانس به شما تعلق گیرد باید حداقل 500,000 ریال واریز داشته باشید

6- حداکثر مبلغی که در طول 24 ساعت از این بانس می توانید دریافت نمایید 10،000،000 ریال می باشد.

شرایط چرخه ی این بانس :

بایستی یک بار %100 مبلغ واریزیتونو با ضریب 2.00 به بالا و یک بار هم %100 مبلغ بانس دریافتی را حداقل با ضریب 2.00 به بالا بازی کنید تا بتوانید مبلغ واریزی به علاوه ی مبلغ بانس خود را خارج نمایید.

شما می توانید این بانس را در همه ی شرط بندی های میکس و تکی و آپشن های مختلف استفاده کنید. شرایط کلی بانس برای تمامی بانس ها اعمال می شود.

30% فری بت ویژه اولین واریز با GoPayPro :

30% فری بت ویژه اولین واریز با GoPayPro : بهترین فرصت ها رو با پین باهیس تجربه کنید. فصل جدید ، فرصت های طلایی و هدایای باور نکردنی در معتبرترین مجموعه ی شرط بندی کشورتنها در 30 ثانیه حساب پین باهیس تان را با حرفه ای ترین و بی نظیر ترین سیستم پرداخت آنلاین شارژ کنید.

به علاوه برنده ی بانس %30 فری بت GoPayPro در کنار این واریزآنی بدون محدودیت برداشت جایزه ، پین باهیس شوید.

این بانس فقط برای اولین واریز شما از طریق GoPayPro تعلق می گیرد.

این بانس فقط ویژه شرط بندی مسابقات ورزشی (بسکتبال ، فوتبال ، والیبال و تنیس ) می باشد (این بانس دریافتی را فقط کافی است یکبار با ضریب حداقل 2.00 گردش دهید) در صورت شرط میکس، هر یک از بازی های انتخابی باید ضریب 2.00 به بالا باشد .

رعایت گردش مبلغ واریزی یک بار با ضریب حداقل 1.30 در شرط بندی های ورزشی ضروری است.

برای دریافت این بانس باید حداقل 500.000 ریال سپرده گذاری داشته باشید.

حداکثر مقداری که از بانس می توانید دریافت کنید 10.000.000 ریال می باشد.

این بانس تا 5 روز اعتبار دارد اگر در این مدت از این بانس استفاده نکنید بانس شما از اعتبار خواهد افتاد.

بانس % 30 فری بت با هیچ یک از بانس ها و طرح های تشویقی سایت مطابقت نخواهد داشت.

100% بانس خوش آمدگویی کازینو :

بونوس هدیه چیست

چگونه می توانم از بانس %100 کازینو استفاده کنم؟

1- برای اولین سپرده گذاری می توانید %100 بانس تا سقف 5.000.000 ریال دریافت کنید. این بانس به همه اشخاصی که برای اولین بار سپرده گذاری کرده اند تعلق می گیرد.

2- پس از سپرده گذاری برای بار اول در این سایت ابتدا باید به پشتیبانی زنده مراجعه کرده و درخواست بانس اولین سپرده گذاری را داد.

3- برای اینکه پس از دریافت پاداش بتوانید از حساب خود برداشت کنید، باید بیش از 40 بار پاداش خود را در بازی های کازینو به چرخه در آورید. اگر پاداش شما قبل از پایان چرخه کامل شود، تبدیل از طریق پول اصلی شما ادامه خواهد یافت.

4- شرط بندی فقط بر روی بازی های اسلات مشخص شده در بند 5 شامل %70 پاداش می شوند.

5- Blood Suckers, Dead or Alive, Devil’s Delight, Kings of Chicago, Robin Hood, Zombies, Eggomatic, Big Bang, The Wish Master, Castle Builder, 1429 Uncharted Seas, Pearls of India, Tower Quest, Eye Of The Kraken ve Beautiful Bones 70% بر روی بازی ها فوق تاثیر دارد .

6- بانس خوش آمدگویی کازینو فقط شامل بازیهای اسلات در بخش کازینو می شود. دقت کنید که بازی های کازینوی زنده و رولت شامل این بانس نخواهند شد.

7- در این بانس تمامی قوانین و شرایط کلی- قوانین و شرایط کلی بازیهای کازینو باید رعایت شود.

100% بانس واریزی هدیه روز تولد :

بونوس شرط بندی چیست

چطور میتوانم 100 درصد بانس هدیه تولد دریافت کنم؟

کاربر گرامی تولدتان مبارک…مجموعه پین باهیس در این روز ویژه بار دیگر در کنار شماست

در سالروز تولدتان سالی پراز شادی سلامتی و خوش شانسی را برایتان ارزومندیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا