معامله در بازار فارکس

شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها

انواع چارت سازمانی

انواع چارت سازمانی شامل سلسله مراتبی، پروژه ای، وظیفه ای، ماتریسی، افقی، بخشی، شبکه ای، خطی، مبتنی بر تیم و دایره ای به همراه مزایا و معایب هریک در این مطلب آمده است .

شناخت هر یک از انواع چارت سازمانی ، به شما کمک می نماید تا بتوانید متناسب با سازمان خود ، نمودار سازمانی تدوین نمایید.

مهم‌ترین انواع ساختار سازمانی و کاربردهای آن توسط تیم پیام خرازیان گردآوری‌شده است

انواع چارت سازمانی

1- نمودار سلسله مراتبی(Hierarchical)

مرسوم‌ترین نوع نمودار سازمانی است که در آن کارکنان در گروه‌های مختلف دسته‌بندی‌شده و هر گروه یک مافوق دارد. هر فرد به مافوق خود و هر بخش به بخش بالایی گزارش می‌دهد. مرکز قدرت در بالای نمودار مشخص‌شده است

نمودار سلسله‌مراتب سازمانی را می‌توان به هرم تشبیه کرد و به‌نوعی آن را شبیه به طبقات اجتماعی دانست.

سلسله‌مراتب و بوروکراسی زیاد از ویژگی‌های این ساختار نمودار سلسله مراتبی است. میزان ارتباطات در این نوع ساختار محدود به سلسله‌مراتب است و هر شخص تنها به مافوق خود گزارش می‌دهد.

مزایا و معایب نمودار سازمانی سلسله مراتبی
مزایامعایب
روابط مشخص.ارتباطات کم در سازمان.
سادگی در ترسیم.بوروکراسی زیاد.
ایجاد انگیزه برای پیشرفت و رسیدن به سطوح شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها بالاتر.نگاه وظیفه‌ای هر بخش.

ساختار سازمانی سلسله مراتبی

2- نمودار وظیفه‌ای(Functional)

در این نوع نمودارها، به‌جای به‌کارگیری مدیران بامهارت های عمومی که در نمودارهای ساختارهای سلسله مراتبی به کار می‌رود، از مدیران وظیفه‌ای و متخصص استفاده می‌شود.

هر مدیر سرپرستی گروهی را که وظایف مشابهی دارند به عهده می‌گیرد. در این نوع ساختار به‌جای جایگاه و پست، برای وظیفه و کارکرد سلسله‌مراتب تعیین ‌می‌کنیم. این کار موجب تخصصی شدن بیشتر کار و افزایش بهره‌وری می‌شود اما از سویی مهارت‌های مدیریتی تا حدودی نادیده گرفته می‌شوند زیرا مدیران عملیاتی جایگزین مدیران ارشد می‌شوند. سرپرست هر بخش، بر آن بخش کنترل کامل دارد و می‌تواند اموری مانند آموزش، تخصیص وظایف و ارتقاء را انجام دهد.

این نوع ساختار در سازمان‌های کوچک تا متوسط مفیدتر است اما اگر تعارض‌های مدیریتی به شکل صحیح مدیریت شود در شرکت‌های بزرگ نیز مفید است.

مزایا و معایب نمودار سازمانی وظیفه‌ای
مزایامعایب
تخصصی شدن کارهاکاهش انعطاف‌پذیری و محدود شدن برخی روابط
افزایش کاراییکمبود نوآوری و دیدگاه محدود از اهداف سازمانی برای کارکنان.
به اشتراک‌گذاری دانش و مهارتهماهنگی ضعیف افقی زیرا بخش‌ها به یکدیگر پاسخ‌گو نیستند.

ساختار سازمانی وظیفه‌ای

3- نمودار پروژه‌ای(Project)

این ساختار برای سازمان‌های پروژه‌ای مناسب است. در یک سازمان پروژه‌ای، تمامی شرکت در قالب پروژه‌ها سازمان‌دهی می‌شوند.
سازمان‌هایی که از ساختار چارت سازمانی پروژه‌ای استفاده می‌کنند، اهداف سازمانی خود را بر مبنای اهداف پروژه قرار می‌دهند و در طول اجرای پروژه، افراد به مافوق خود گزارش می‌دهند و لازم به ذکر است که در این ساختار ، افراد بدون بخش هستند و تنها در مسیر اجرای پروژه فعالیت دارند.

این ساختار موقت است و زمانی که پروژه تمام شود این ساختار نیز منحل می‌شود. برای مثال در پروژه‌ی توسعه‌ی یک محصول ، افراد با توانایی‌های مختلف در تیم‌های مختلف تقسیم می‌شوند. زمانی که پروژه به اتمام برسد این ساختار نیز منحل خواهد شد

مزایا و معایب نمودار سازمانی پروژه‌ای
مزایامعایب
شفافیت و گزارش مستقیم به مدیر پروژه که باعث تصمیم‌گیری آسان در امور می‌شود.عدم احساس امنیت شغلی برای کارکنان
افزایش مهارت و تجربه برای اعضا به دلیل حضور در پروژه‌های مختلف.برنامه‌ریزی دقیق آن ممکن است استرس‌زا باشد.
سازمان برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کند.چالش‌های مدیریتی به دلیل قدرت زیاد مدیر پروژه
اگر سازمان دو یا پروژه داشته باشد، در صورت تخصیص نابرابر منابع ممکن است سوءتفاهم پیش بیاید.
موقت بودن
نیاز به افراد ماهر.

ساختار سازمانی پروژه‌ای

4- نمودار ماتریسی(Matrix)

این نوع نمودار ترکیبی از نمودار وظیفه‌ای و پروژه‌ای شبیه یک جدول است که در آن افراد به دو یا چند مافوق گزارش می‌دهند. یکی مدیر پروژه/محصول و یکی مدیر وظیفه‌ای. در طراحی ماتریس فعالیت‌های روی محور عمودی برحسب وظیفه گروه‌بندی می‌شوند و بر روی این الگوی عمودی یک الگوی افقی مبتنی بر تفکیک سازی برحسب پروژه یا محصول قرار می‌گیرد و افراد برای انجام کارهای مشابه می‌توانند به هم ملحق شوند. پویایی و جریان وسیع اطلاعات از ویژگی‌های مثبت و بی‌نظمی و پیچیدگی از ویژگی‌های منفی این ساختار است.

سه نوع ساختار ماتریسی چارت سازمانی وجود دارد:

الف) ساختار ماتریسی قوی: اختیارات مدیر پروژه‌ای بیشتر است و ساختار به سمت پروژه‌ای بودن گرایش دارد.
ب) ساختار ماتریسی ضعیف: اختیارات مدیر وظیفه‌ای بیشتر است و ساختار به سمت وظیفه‌ای بودن گرایش دارد.
ج) ساختار ماتریسی متعادل(بالانس): حالت تعادل وجود دارد.

ساختار سازمانی ماتریسی

5- نمودار افقی یا مسطح (Horizontal/Flat)

این نوع ساختار سازمانی در سازمان‌هایی بر مبنای خود مدیریتی اداره می‌شوند به کار گرفته می‌شود. دارای سلسله‌مراتب کمتری است و بیشتر در کسب‌وکارهای کوچک استفاده می‌شود اما سازمان‌های بزرگ از آن مستثنا نیستند. در این نوع ساختار تأکید بر خود مدیریتی و افزایش توانایی کارکنان در تصمیم‌گیری است.

یکی از تفکرات بنیادی در این نوع ساختار، وجود لایه‌های کم مدیریت و حذف سلسله‌مراتب و مرزهای میان بخش‌های مختلف است. درواقع در این ساختار نگاه فرآیندی تر است تا وظیفه‌ای. از دیگر ویژگی‌های این ساختار ، استفاده از تیم‌های تخصصی به‌جای افراد متخصص است.

در مقایسه با یک ساختار سلسله مراتبی، در ساختار افقی مسئول یک دپارتمان مسئولیت بیشتری نسبت به یک مدیر دارد. معروف‌ترین شرکتی که از این ساختار استفاده می‌کند، شرکت بازی‌سازی Valve است. در این شرکت کسی به شما نمی‌گوید که چه‌کاری انجام دهید اما هرکدام از کارکنان می‌توانند پروژه‌های مختلف را ببینند و هرکدام را که می‌خواهند انتخاب کنند.

مزایا و معایب نمودار سازمانی افقی(مسطح)
مزایامعایب
خودمختاری و تصمیم‌گیری بدون اتکا به دیگر بخش‌هاهرکدام از کارکنان به یک مدیر گزارش می‌دهند که باعث سردرگمی می‌شود
تخصصی سازی کارها
ایجاد خود رهبری در یک محیط کار آزاد.

ساختار سازمانی افقی

6- نمودار بخشی(Divisional)

در این نوع ساختار، افراد با ویژگی‌های مشابه در یک دپارتمان قرار می‌گیرند. نوع تصمیم‌گیری در این سازمان‌ها غیرمتمرکز است و هر دپارتمان تجهیزات ، منابع و منابع خاص خود را داردکه روش کار مستقل‌تر را امکان‌پذیر می‌نماید تا مانند یک سازمان مستقل فعالیت نماید
اغلب، بخش‌ها بدون نیاز به تأیید دیگران سریعاً تصمیم می‌نمایند و .تقسیم‌بندی دپارتمان‌ها بر اساس محصول، منطقه‌ی جغرافیایی، مشتری و یا زمان( به‌عنوان‌مثال شیفت‌های کاری سازمان ) صورت می‌گیرد.
معمولاً شرکت‌های بزرگ از این ساختار استفاده ‌می‌کنند.

مزایا و معایب نمودار سازمانی بخشی
مزایامعایب
کاهش لایه‌های مدیریتی غیرضروری. ناکارآمدی عملیاتی در تفکیک وظایف تخصصی
تصمیم‌گیری سریع.هزینه‌های اجرا بالا.
امکان سنجش عملکرد هر بخش. خودمختاری بیش‌ازحد هر بخش.

ساختار سازمانی بخشی

7- ساختار شبکه‌ای(Network)

این ساختار غیرمتمرکزتر و انعطاف‌پذیرتر از سایر ساختارها است به این معنی که سلسله‌مراتب کمتری در آن وجود دارد و همچنین روابط داخلی و خارجی بین مدیران و مدیران ارشد را به‌خوبی مجسم می‌کند. ساختار شبکه‌ای مبتنی بر روابط آزاد و با الهام گرفتن از ساختارهای اجتماعی است.
در ساختارهای سلسله مراتبی به علت وجود ساختاری بوروکراتیک، بیشتر تصمیم‌گیری‌ها از جانب مدیریت است که با یک اشتباه می‌تواند به تمام سازمان ضرر برساند اما در ساختار شبکه‌ای از دیگر افراد نیز کمک گرفته می‌شود.

مزایا و معایب نمودار سازمانی شبکه‌ای
مزایامعایب
کاهش اشتباهات مدیریتی.افزایش پیچیدگی در روابط سازمانی.
کمک به مدیران در تصمیم‌گیری.اختلاف در پاسخگویی و گزارش دهی کارکنان.
تسریع در تصمیم‌گیری‌ها.افزایش احتمال رخداد شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی.
کنترل بیشتر در سطوح سازمانی
انعطاف‌پذیری.

ساختار سازمانی شبکه‌ای

8- ساختار خطی(Linear)

یکی از ساده‌ترین انواع ساختار سازمانی است که در آن قدرت در بالا قرار دارد و برای هر بخش سرپرستی تعریف‌شده که بر آن بخش کنترل دارد. ساختار اداری مستقل از ویژگی‌های اصلی آن است و تصمیمات مستقل گرفته می‌شود. این ساختار گاهی حالت خشک و دیکتاتور گونه دارد و هر بخش وظایف خود را مستقل و بدون کمک انجام می‌دهد.
ساختار خطی بیشتر در شرکت‌های کوچک وجود دارد این ساختار می‌تواند به‌صورت خطی مطلق یا خطی دپارتمانی تعریف شود ساختار خطی بخشی، که با عنوان ساختار وظیفه‌ای (functional structure) معرفی می‌شود .

مزایا و معایب نمودار سازمانی خطی
مزایامعایب
نقش‌های مدیریتی ساده و روشن است.در صورت نبود مدیر امکان قطع روابط تجاری و عدم حرکت شرکت وجود دارد.
اجازه می‌دهد تصمیمات سریع بگیریم.تمرکز قدرت و کم شدن ابتکار عمل کارکنان.
حفظ انضباط در میان کارکنان آسان است.

ساختار سازمانی خطی

9- نمودار مبتنی بر تیم(Team-Based)

در این ساختار تیم‌هایی وجود دارد که علاوه بر وظایف شخصی، برای رسیدن به یک هدف نیز تلاش می‌کنند. کارکنان در تیم‌هایی که پروژه‌ی مشخصی برای آن‌ها وجود دارد فعالیت می‌کنند. نظارت بر تیم‌ها کم است و یا چند تیم زیر نظر یک مدیریت فعالیت می‌کنند که نیازمند خودکنترلی بیشتر در بین کارکنان است. در این ساختار، مدیر اهداف و مایل استون(milestone) و استانداردها عملکردی را تعریف می‌نماید و اعضای تیم اجازه دارند که نحوه‌ی دستیابی به این الزامات را تعیین کنند.
در این ساختار سلسله‌مراتب کمتر و انعطاف‌پذیری بیشتر است.

مزایا و معایب نمودار سازمانی مبتنی بر تیم
مزایامعایب
حل سریع‌تر مشکلات به‌وسیله‌ی تیم‌ها.بالقوه برای مناقشه است.
انعطاف‌پذیر و توانمند ساختن کارکنان.برخی کارکنان برای کار تیمی مناسب نیستند.
کارکنان ضعف خود را پشت تیم مخفی می‌کنند.

ساختار سازمانی تیمی

10- نمودار دایره‌ای

در این نوع از ساختار، سلسله‌مراتب و سطوح مختلف سازمانی به‌صورت دایره‌ای نمایش داده می‌شود. مرکز قدرت در وسط قرارگرفته و لایه‌های بعدی، نشان‌دهنده‌ی سطوح بعدی است به این معنی که همچنان سلسله‌مراتب در این نوع ساختار وجود دارد
هر چه لایه‌ای به مرکز نزدیک‌تر باشد، در سطح بالاتری قرار دارد.
رهبران و مدیرانی که در یک سازمان دایره‌ای قرار دارند، بجای ارسال دستورالعمل‌ها از طریق سلسله‌مراتب، آن‌ها را رو به بیرون می‌فرستند. ساختار دایره‌ای برای افزایش ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات بین بخش‌های مختلف سازمان است و درحالی‌که یک ساختار سنتی بخش‌های مختلف مستقل یا نیمه‌مستقل در نظر می‌گیرد، ساختار دایره‌ای تمام این بخش‌ها را به‌عنوان جزئی از کل نشان می‌دهد.

مزایا و معایب نمودار سازمانی دایره‌ای
مزایامعایب
ساختار مبتنی برریشه یابی مشکل و کمک به حل مسئله در سازمان. ممکن است برای کارکنان هنگام گزارش دهی و گزارش‌گیری گیج‌کننده باشد.
جریان بالای اطلاعات

ساختار سازمانی دایره‌ای

با بررسی انواع چارت سازمانی ، سازمان‌ها می‌توانند ساختار سازمانی متناسب با سازمان خود را انتخاب و به‌کارگیرند در سازمان‌های ایرانی ،عموماً از ساختار سلسله مراتبی، وظیفه‌ای ، بخشی یا پروژه‌ای استفاده می‌شود.

چارت سازمانی

چارت سازمانی

به طور کلی از نمودار ها به منظور بالا بردن و ارتقای وضوح اطلاعات استفاده می کنند. لازم به ذکر است که منظور از نمودار، همیشه به نمودار های آماری و ریاضی مربوط نمی شود. در واقع به منظور نمایش مراحل و جزئیات یک موضوع، از نمودار های سازما یاستفاده می گردد.

چارت سازمانی:

چارت (نمودار) سازمانی، در واقع به نموداری گفته می شود که ارتباط میان جایگاه های شغلی را نمایش و سیستم سازمان مورد نظر را شرح می دهد. اولین نمونه از نمودار های سازمانی در سال های ۱۷۵۱ تا ۱۷۷۲ م منتشر شد که توسط دانشنامه آنسیکلوپدی، طراحی شده بود.

این نوع ساختار در واقع شیوه ای از نظم دهی به افراد و مشاغل گوناگون می باشد که برای شرکت ها و سازمان های بزرگ، بسیار حائز اهمیت می باشد. در برخی موارد، چارت سازمانی و ساختار سازمانی یک معنی می دهند اما دارای تفاوت هایی می باشند که باید به آنها دقت شود.

ساختار سازمانی، مفهومی عمیق تر دارد و نوعی ابزار مدیریتی می باشد که به منظور رسیدن به اهداف سازمان از آن استفاده می شود و در تغییرات استراتژیک سازمان تاثیر گذار خواهد بود. در شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها واقع می توان گفت، ساختار سازمانی نشان گر اهداف سازمان و برنامه های آینده سازمان می باشد.

مزایای استفاده از چارت سازمانی:

مزایای زیادی در استفاده از چارت سازمانی وجود دارد که عبارتند از:

 • سادگی
 • حل مسئله
 • شروع به کار
 • برنامه ریزی و مدیریت پروژه

معایب استفاده از چارت سازمانی:

 • عدم انعطاف پذیری
 • عدم نمایش ساختار غیر رسمی سازمان
 • عموما صلب هستند

انواع چارت سازمانی:

انواع چارت سازمانی شامل موارد زیر می باشد:

نمودار سلسله مراتبی (Hierarchical):

مرسوم ترین نوع نمودار سازمانی، نمودار سلسله مراتبی می باشد که در آن پرسنل در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند و هر گروه یک مافوق دارد. هر فرد به مافوق به فرد با سمت بالا تر و هر بخش، به بخش بالایی گزارش می دهد و مرکز قدرت در راس نمودار مشخص شده است. این نمودار را می توان به هرم تشبیه کرد که به نوعی شبیه به طبقات اجتماعی می باشد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله کاهش هزینه سازمان را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

انواع چارت سازمانی

انواع چارت سازمانی

مزایای نمودار سلسله مراتبی:

 • روابط مشخص
 • سادگی در ترسیم
 • ایجاد انگیزه برای پیشرفت و رسیدن به سطوح بالا تر

معایب نمودار سلسله مراتبی:

  شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها
 • ارتباطات کم در سازمان
 • بوروکراسی زیاد
 • نگاه وظیفه ای هر بخش

نمودار وظیفه ای (Functional):

در این نوع از نمودار، بر خلاف به کارگیری مدیران با مهارت های عمومی که در نمودار های ساختار های سلسله مراتبی به کار می رود، از مدیران متخصص، ماهر و وظیفه ای استفاده می شود. در نمودار وظیفه ای، هر مدیر سرپرستی گروهی را به عهده می گیرد که وظایف شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها مشابهی دارند. در این نوع ساختار به جای جایگاه و پست، برای وظیفه و کارکرد سلسله مراتب تعیین ‌می کنیم.

این کار باعث م یشود که کار ها به صورت تخصصی انجام شوند و بهره وری افزایش یابد. اما از سویی مهارت های مدیریتی در این نوع نمودار، تا حدودی نادیده گرفته می شود زیرا مدیران عملیاتی جایگزین مدیران ارشد می شوند.

نکته ۱: در این نوع نمودار، سرپرست هر بخش بر آن بخش کنترل کامل دارد و می تواند اموری مانند آموزش، تخصیص وظایف و ارتقای کارکنان را انجام دهد.

نکته ۲: این نوع ساختار در سازمان های کوچک تا متوسط مفید تر می باشد اما اگر تعارض های مدیریتی به شکل صحیح مدیریت گردد، در شرکت های بزرگ نیز مفید واقع می شود.

مزایای نمودار وظیفه ای:

 • تخصصی شدن کار ها
 • افزایش کارایی
 • به اشتراک گذاری دانش و مهارت

معایب نمودار وظیفه ای:

 • کاهش انعطاف پذیری و محدود شدن برخی روابط
 • کمبود نو آوری و دیدگاه محدود از اهداف سازمانی برای کارکنان
 • هماهنگی ضعیف افقی زیرا بخش ها به یکدیگر پاسخ گو نیستند

نمودار پروژه ای (Project):

این نوع چارت، برای سازمان دهی پروژه ها مناسب می باشد که در سازمان های پروژه ای تمام ساختار آن در قالب یک پروژه طراحی می شود. سازمان هایی که از این نوع چارت استفاده می کنند، اهداف سازمانی خود را بر مبنای اهداف پروژه قرار می دهند و در راستای اجرای پروژه، باید تمام افراد به مافوق خود گزارش دهند.

نکته ۱: در این نمودار، افراد مربوط به بخش خاصی نمی شوند و تنها در مسیر اجرای پروژه فعالیت خود را انجام می دهند.

نکته ۲: این نوع ساختار موقت می باشد و زمانی که پروژه تمام شود این ساختار نیز منحل می گردد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله سازمان مردم نهاد را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

نمودار ماتریسی

مزایای نمودار پروژه ای:

 • اخذ تصمیم گیری آسان به دلیلی شفافیت و گزارش مستقیم به مدیر پروژه
 • افزایش مهارت و تجربه برای اعضا به دلیل حضور در پروژه های مختلف
 • سازمان برنامه ریزی شده عمل می کند

معایب نمودار پروژه ای:

 • عدم احساس امنیت شغلی برای کارکنان
 • برنامه ریزی دقیق آن ممکن است استرس زا باشد
 • چالش های مدیریتی به دلیل قدرت زیاد مدیر پروژه
 • اگر سازمان دو یا پروژه داشته باشد، در صورت تخصیص نا برابر منابع ممکن است سو تفاهم پیش بیاید
 • موقت بودن
 • نیاز به افراد ماهر

نمودار ماتریسی (Matrix):

نمودار ماتریسی نوعی نمودار ترکیبی می باشد که از نمودار های پروژه ای و وكیفه ای حاصل شده است و در این نمودار، افراد به دو و یا چند مافوق زیر گزارش می دهند:

 • مدیر پروژه
 • مدیر محصول
 • مدیر وظیفه ای

در طراحی نمودار ماتریسی، فعالیت ها بر روی محور عمودی و بر اساس وظیفه هر گروه، تقسیم بندی می شوند و در این الگو، تفکیک سازی بر اساس پروژه و یا محصول بر روی محور افقی قرار می گیرد.

مزایای نمودار ماتریسی:

 • پویایی
 • جریان وسیع اطلاعات

معایب نمودار ماتریسی:

سه نوع ساختار ماتریسی زیر برای چارت سازمانی وجود دارد:

 • ساختار ماتریسی قوی: در این ساختار، اختیارات مدیر پروژه ای بیشتر است و ساختار به سمت پروژه ای بودن میل می کند.
 • ساختار ماتریسی ضعیف: در این ساختار، اختیارات مدیر وظیفه ای بیشتر است و ساختار به سمت وظیفه ای بودن میل می کند.
 • ساختار ماتریسی متعادل (بالانس): در این ساختار، حالت تعادل وجود دارد.

مزایای ساختار ماتریسی متعادل:

 • ارائه یک روش قابل قبول برای ادغام اهداف پروژه ای با اهداف عملیاتی
 • استفاده کارکنان از تجربه های یکدیگر
 • استفاده موثر از منابع انسانی محدود
 • جریان وسیع اطلاعات
 • پویایی

معایب ساختار ماتریسی متعادل:

 • نیازمند درجه بالایی از همکاری بین مدیریت عملیاتی و پروژه ای
 • سردرگمی کارکنان (زیرا به دو مدیر گزارش می دهند)
 • پیچیدگی

نمودار افقی یا مسطح (Horizontal / Flat):

این نوع ساختار سازمانی در سازمان هایی مورد استفاده قرار می گیرد که بر مبنای خود مدیریتی اداره می شوند و دارای سلسله مراتب کمتری می باشد زیرا بیشتر در کسب و کار های کوچک استفاده می شود اما سازمان های بزرگ نیز ممکن است از آن استفاده نمایند.

در این ساختار سازمانی، تاکید بر خود مدیریتی و افزایش توانایی کارکنان در تصمیم گیری وجود دارد.

مزایای نمودار افقی یا مسطح:

 • خود مختاری و تصمیم گیری بدون اتکا به دیگر بخش ها
 • تخصصی سازی کار ها
 • ایجاد خود رهبری در یک محیط کار آزاد

معایب نمودار افقی یا مسطح:

 • هر پرسنلی به مدیری گزارش می دهند که باعث سردرگمی می شود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله تحول دیجیتال در سازمان را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

نمودار مبتنی بر تیم

نمودار مبتنی بر تیم

نمودار بخشی (Divisional):

در این نمودار، افرادی که ویژگی های مشابه دارند، در یک دپارتمان قرار می گیرند. نوع تصمیم گیری در این سازمان ها غیر متمرکز می باشد و در هر دپارتمان تجهیزات، منابع و منابع خاص خود وجود دارد که روش کار آن را مستقل و متمایز می کند تا مانند یک سازمان مستقل فعالیت نماید.

نکته: معمولا شرکت های بزرگ از این ساختار استفاده ‌می کنند.

مزایای نمودار بخشی:

 • کاهش لایه های مدیریتی غیر ضروری
 • تصمیم گیری سریع
 • امکان سنجش عملکرد هر بخش

معایب نمودار بخشی:

 • نا کارآمدی عملیاتی در تفکیک وظایف تخصصی
 • هزینه های اجرا بالا
 • خود مختاری بیش از حد هر بخش

ساختار شبکه ای (Network):

این نوع چارت، ساختار غیر متمرکز تر و انعطاف پذیر تر از سایر ساختار ها دارد به طوری که سلسله مراتب کمتری در آن وجود دارد و همچنین روابط داخلی و خارجی بین مدیران و مدیران ارشد را به خوبی مجسم می کند.

ساختار شبکه ای مبتنی بر روابط آزاد و با الهام گرفتن از ساختار های اجتماعی است.

مزایای ساختار شبکه ای:

 • کاهش اشتباهات مدیریتی
 • کمک به مدیران در تصمیم گیری
 • تسریع در تصمیم گیری ها
 • کنترل بیشتر در سطوح سازمانی
 • انعطاف پذیری

معایب ساختار شبکه ای:

 • افزایش پیچیدگی در روابط سازمانی
 • اختلاف در پاسخ گویی و گزارش دهی کارکنان
 • افزایش احتمال رخداد شرایط غیر قابل پیش بینی

ساختار خطی (Linear):

این ساختار، یکی از ساده ترین انواع چارت ها و نمودار های سازمانی می باشد که در آن قدرت در راس قرار دارد و برای هر بخش سرپرستی تعریف شده است که بر آن بخش نظارت می کند.

مزایای ساختار خطی:

 • نقش های مدیریتی ساده و روشن است
 • اجازه می دهد تصمیمات سریع گرفته شود
 • حفظ انضباط در میان کارکنان آسان است

معایب ساختار خطی:

 • در صورت نبود مدیر امکان قطع روابط تجاری و عدم حرکت شرکت وجود دارد
 • تمرکز قدرت و کم شدن ابتکار عمل کارکنان

نمودار مبتنی بر تیم (Team-Based):

در این نوع از نمودار (چارت)، تیم هایی وجود دارد که علاوه بر وظایف شخصی، برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیز تلاش می کنند.

در این ساختار، پرسنل در تیم هایی که پروژه مشخصی برای آنها وجود دارد، فعالیت می کنند. نظارت بر تیم ها کم می باشد و یا چند تیم تحت نظر یک مدیر فعالیت می کنند که نیازمند خود کنترلی بیشتر در بین کارکنان می شود.

نکته: در این ساختار سلسله مراتب کمتر و انعطاف پذیری بیشتر است.

مزایای نمودار مبتنی بر تیم:

 • حل سریع تر مشکلات به وسیله تیم ها
 • انعطاف پذیر و توانمند ساختن کارکنان

معایب نمودار مبتنی بر تیم:

 • برای مناقشه، بالقوه است
 • برخی از پرسنل برای کار تیمی مناسب نیستند
 • ضعف کارکنان پشت تیم مخفی می شود

نمودار دایره ای:

در این نوع نمودار، سلسله مراتب و سطوح مختلف سازمانی به صورت دایره ای به نمایش گذاشته می شود و مرکز قدرت در وسط آن قرار دارد. لایه های بعدی آن، نشان دهنده سطوح بعدی می باشد که همچنان سلسله مراتب در این نوع ساختار وجود دارد.

نکته: هر چه لایه ای به مرکز نزدیک تر باشد، در سطوح بالا تری قرار می گیرد.

مزایای نمودار دایره ای:

 • ساختار مبتنی بر ریشه یابی مشکل و کمک به حل مسئله در سازمان
 • جریان بالای اطلاعات

معایب نمودار دایره ای:

ممکن است برای کارکنان هنگام گزارش دهی و گزارش گیری گیج کننده باشد

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله اهمیت بازاریابی را به شما پیشنهاد می کنیم.

چارت سازمانی چیست؟

چارت سازمانی چیست؟

نمودار یا چارت سازمانی سلسله مراتب یا ساختار کلی سازمان را به صورت بصری به تصویر می‌کشد. از آنجا که نوشتن در مورد ساختار کلی هر سازمان می‌تواند کار طاقت فرسایی باشد، توصیه می‌شود در عوض ساختار را در قالب نمودار به تصویر بکشید. خوشبختانه یک چارت سازمانی این کار را به طور یکپارچه‌ای انجام می‌دهد. اگر شما هم می‌خواهید در این باره بیشتر بدانید یا می‌خواهید نحوه ساختن نمودار سازمانی را بیاموزید، به جای مناسبی آمده‌اید. این مقاله به شما کمک می‌کند تا هر چیز اساسی در مورد نمودارهای سازمان را بدانید؛ با غزال همراه باشید.

چارت سازمانی چیست؟

نمودار سازمانی (Organizational Chart) که به عنوان ارگانوگرام شناخته می‌شود، نمایشی بصری دقیق از یک سازمان، افراد کلیدی، تیم‌ها و رابطه بین آن‌ها را ارائه می‌دهد. این نمودارها بیشتر مربوط به شرکت‌های مستقر، بخش‌های دولتی یا سازمان‌های عظیم با سلسله مراتب پیچیده هستند. در حالت ایده‌آل، بسته به کاربرد و قابلیت استفاده، انواع چارت‌های سازمان می‌توانند وجود داشته باشند که بیشتر به عنوان ابزاری مفید برای متخصصان منابع انسانی و تحلیل گران شرکت‌ها عمل می‌کنند. آن‌ها می‌توانند به راحتی تجزیه کلی یک سازمان و حجم کار آن را نشان دهند و افراد اصلی که مسئول برخی از وظایف هستند را شناسایی کنند. به عنوان مثال، می‌توانید چارت سازمانی را در نظر بگیرید که نشان دهنده جریان سلسله مراتب یک سازمان است.

تاریخچه چارت سازمانی

شاید تعجب‌آور به نظر برسد، اما نمودارهای سازمانی بیش از یک قرن است که بخشی از بخش مهندسی و مدیریت هستند. این مفهوم برای اولین بار در سال ۱۸۵۴ توسط «دانیل مک کالوم» که یک مهندس باتجربه بود ارائه شد. در حالی که این مفهوم توسط مک کالوم معرفی شد، نمودار اول توسط «جورج هولت هنشاو» ترسیم شد. به زودی، تمام دستورالعمل‌ها و نظریه‌های اساسی در مورد نمودار نیز ذکر شدند، گرچه مدتی طول کشید تا نمودارهای سازمانی به جریان اصلی تبدیل شوند. حتی تا سال ۱۹۲۰، این مفهوم توسط متخصصان شناخته شده نبود. در همان زمان، برینتون روی کاربرد گسترده نمودارها تمرکز کرد و برای نشان دادن کاربردهایشان مثال‌های زیادی ارائه داد. به تدریج، چارت‌های سازمانی راهی در کارهای تجاری و اداری پیدا کردند. در دهه ۱۹۶۰، نمودارها به عنوان ارگانیگرام یا ارگانوگرام شناخته می‌شدند. امروزه، این چارت‌های سازمانی به بخشی آشکار از کار حرفه‌ای روزمره در هر سازمان بزرگی تبدیل شده‌اند.

اهمیت نمودار سازمانی

یک چارت سازمانی نمایشی بصری و ایده آل از نیروی کار موجود در هر سازمان را ارائه می‌دهد. مهم نیست که شرکت بزرگ یا کوچک باشد، ما فقط می‌توانیم نگاهی به نمودار سازمانی بیندازیم و از ساختار آن مطلع شویم. این مهم به ما کمک می‌کند تا کل ساختار، مدیران، نیروی کار و بسیاری از جزئیات دیگر آگاهی پیدا کنیم. بدون نمودار سازمانی نمی‌توانیم گردش کار یک شرکت را درک کنیم. همچنین این مهم به ما کمک می‌کند از وظایف کارکنان و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر مطلع شویم. از بودجه بندی گرفته تا تخصیص کار و نیروی انسانی گرفته تا مدیریت شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها کارکنان، چارت سازمانی می‌تواند ابزاری حیاتی برای سناریوهای متعدد سازمانی باشد.

فواید چارت سازمانی

 • می‌توان از آن برای تهیه ساختار کلی سازمان استفاده کرد که سلسله مراتب را در سطوح مختلف نشان می‌دهد.
 • می‌توان برای به تصویر کشیدن مالکیت کلی مدیریت و ایجاد روابط بین افراد مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
 • می‌تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی ایده آل عمل کند و به مدیران کمک کند تا از منابع موجود استفاده کنند.
 • یک نمودار دقیق از کل سازمان نیز می‌تواند فهرستی از کارکنان را ایجاد کند که جستجو بین آنها را تسهیل می‌بخشد.
 • همچنین می‌تواند برای نشان دادن اینکه چه کسی به چه کسی گزارش می‌دهد نیز عمل کند.
 • برای مدیران منابع انسانی، نمودار سازمانی ابزاری ایده آل برای محاسبه جزئیاتی مانند هزینه، نیروی کار و غیره در بین بخش‌های مختلف است.

محدودیت‌های چارت سازمانی

 • آنها باید مرتباً به روز شوند، در غیر این صورت منسوخ می‌شوند.
 • بیشتر نمودارها به یک سلسله مراتب عمودی اختصاص یافته‌اند و نمی‌توانند رویکرد مدیریت افقی‌ (فرآیندی) را نشان دهند (که روز به روز محبوب‌تر می شود).
 • کمبود استاندارد مربوط به چارت‌های سازمانی وجود دارد. یعنی می‌توانیم از هر شکل برای نشان دادن موجودیت یا رابطه استفاده کنیم.
 • آنها به جای تصویر واقعی از نحوه انجام کار، بیشتر سلسله مراتب رسمی را روی کاغذ ارائه می‌دهند.
 • دامنه کافی برای توصیف یک رابطه غیر خطی در این نمودارها وجود ندارد.

انواع محبوب نمودار سازمانی

همانطور که در بالا گفته شد، انواع نمودارهای سازمانی وجود دارند که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. قبل از اینکه یاد بگیریم چگونه یک چارت سازمانی تهیه کنیم، مهم است نخست دربارۀ آنها بیشتر بدانیم:

نمودار سلسله مراتبی

چارت سلسه مراتبی متداول‌ترین و اصلی‌ترین نوع نمودار سازمانی است که می‌توانید در عرض چند دقیقه آن را ایجاد کنید. این نمودار با ریشه اصلی فرد یا نهاد شروع می‌شود. به عنوان مثال، اگر ما در مورد یک شرکت صحبت می‌کنیم، ریشه اصلی می‌تواند مدیر عامل شرکت باشد. اکنون، گروه‌های مختلفی از ریشه اصلی استخراج می‌شوند. ما می‌توانیم بر اساس پارامترهای متعددی مانند سطح کارمند، محل کار، پروژه‌هایی که روی آن کار می‌کنیم، سایر گروه را ایجاد کنیم. در صورت نیاز، بین نهادهای مختلف این سلسله مراتب نیز می‌تواند رابطه وجود داشته باشد. اگرچه، از روابط بین گرو‌ه‌های اختصاصی اجتناب می‌شود. این نمودار از یک روش از بالا به پایین پیروی می‌کند.

نمودار ماتریسی

یک نمودار ماتریسی با نشان دادن یک رابطه متقابل عملکردی بر محدودیت نمودار سلسله مراتبی غلبه می‌کند. نمودار را به عنوان شکل باز و پویاتر از نمودار سلسله مراتبی در نظر بگیرید. در حالی که در چارت سازمانی ماتریسی گروه‌های مختلفی وجود دارند، موجودیت‌های این گروه‌ها می‌توانند عملکرد آنها را بین یکدیگر به اشتراک بگذارند. به عنوان مثال، اگر فردی در گروه بازاریابی وجود داشته باشد، آن‌ها می‌توانند برخی از مسئولیت‌ها را با تیم فروش نیز تقسیم کنند. این نمودارها در سناریوهایی که افراد بیش از یک مدیر دارند نیز مفید هستند. در حالت ایده‌آل، مشاهده می‌شود که نمودار ماتریسی نمایش بهتری از جریان کار سازمان را در دنیای واقعی ارائه می‌دهد.

نمودار افقی

این نوع نمودار سازمانی به جای مدل عمودی قدیمی برای مکان‌های کاری، با سلسله مراتب افقی کار می‌کنند. این نمودار بیشتر برای سازمان‌های کوچک یا متوسط ​​مناسب است که در آن‌ها کارکنان تشویق می‌شوند که خودمدیریتی انجام دهند. در این کار، کارمندان در خوشه‌های مختلف شناسایی می‌شوند و آن‌ها مسئول اعمال خود هستند.

مثال از چارت سازمانی

چارت سازمانی بیمارستان

بیایید نگاهی به نمودار پیچیده‌تر و ترکیبی بیندازیم. از آنجا که بیمارستان دارای یک نمودار کلی است، می‌تواند سلسله مراتب هر بخشی را به تصویر بکشد. همچنین، نمودار کارکنان شاغل در شیفت‌های مختلف را نشان می‌دهد. هر شیفت کاری یک مدیر دارد که به رئیس گزارش می‌دهد. علاوه بر این، نمودار بیمارستانی همچنین نمایانگر تعداد زیادی از چارت‌های عمودی و نیروهای کاری است.

چارت سازمانی کارکنان رستوران | شرح وظایف پرسنل رستوران

چه یک رستوران کوچک داشته باشید چه یک رستوران پنج ستاره، شما به کارکنان خوبی نیاز دارید تا خدمات عالی را برای مشتریانتان ارائه دهند. هرچه یک رستوران بزرگتر باشد به کارکنان بیشتری نیز نیاز دارد تا مشتریان تجربه خوبی داشته باشند. در این مقاله با انواع کارکنان رستوران و وظایف آن‌ها آشنا می‌شوید تا بتوانید مدیریت رستوران خود را به نحو احسن انجام دهید.

شرح وظایف کارکنان رستوران

چارت سازمانی رستوران

قبل از معرفی نقش ها و وظایف کارکنان رستوران، خوب است که با چارت سازمانی رستوران آشنا شویم.

چارت سازمانی کارکنان رستوران

لیست کارکنان رستوران

مدیر کل

وظایف مدیر رستوران

مدیران کل نقش کلیدی در هر رستوران دارند. آنها مسئولیت استخدام متقاضیان، آموزش کارکنان جدید، نظارت بر عملکرد کلی کارکنان و کار روی استراتژی‌های بازاریابی رستوران را برعهده دارند. آنها همچنین ممکن است به تنظیم قیمت منو و خرید لوازم کمک کنند.

شرایط شغلی

 • مهارت‌های ارتباطی عالی
 • توانایی کار در شرایط استرس‌‌ و فشار کاری
 • ممکن است به مدرک یا تجربه 2-4 ساله نیاز داشته باشد.

شرح وظایف مدیر کل رستوران

 • استخدام و آموزش کارکنان
 • تهیه و ویرایش منوها
 • انگیزه‌دادن به کارکنان در شیفت‌های کاری پرمشغله
 • برگزاری جلسات با کارکنان
 • نظارت بر عملکرد مالی و سود و زیان رستوران

مدیر داخلی

مدیران داخلی برای رستوران‌های شلوغ ضروری هستند. آنها در انجام وظایف آموزشی به مدیر کمک‌ می‌کنند، همچنین در برنامه‌ریزی کمک‌ کرده و بر عملکرد کارمندان نظارت‌ می‌کنند. همچنین در صورتی که مدیر روز تعطیلی داشته باشد، جای وی را می‌گیرند.

شرایط شغلی

 • مهارت‌های ارتباطی عالی
 • توانایی کار در شرایط استرس‌‌ و فشار کاری
 • ممکن است به مدرک یا تجربه 2-4 ساله نیاز داشته باشد

شرح وظایف مدیر داخلی رستوران

 • سفارش مواد و نوشیدنی‌ها
 • صحبت با مشتریان و گرفتن بازخورد آنها
 • بازایابی و تبلیغات
 • نظارت بر مدیریت تمام بخش‌های رستوران

گارسون

وظایف گارسون رستوران

گارسون‌ها مسئولیت ثبت سفارش‌ها به شیوه‌ای محترمانه و دوستانه، گزارش سفارش‌ها به آشپزخانه و محاسبه صورت‌حساب را بر عهده دارند. آن‌ها با آشپزها، سرآشپزها، مدیران رستوران‌ها و سایر کارکنان همکاری‌ می‌کنند تا خدمات عالی به مشتریان ارائه دهند.

شرایط شغلی

 • حافظه عالی
 • مهارت‌های ارتباطی عالی
 • عملکرد سریع و کارآمد

شرح وظایف گارسون رستوران

 • دریافت سفارشات، ارائه توصیه‌ها، ارائه صورت‌حساب‌
 • سرو غذاها و نوشیدنی‌ها
 • باز و بسته کردن مواد اولیه مانند نی، دستمال و …
 • تمیز کردن میزها
 • گرفتن موجودی از لوازم و مواد اولیه
 • برقراری ارتباط دوستانه با مشتریان
 • ارائه منوها به مهمانان و پاسخگویی به سوالات مشتریان
 • پاسخگویی به شکایات مشتریان و کمک به حل آنها

آشپز فست فود یا آشپز سفارش‌های سریع

آشپزهای فست فود را‌ می‌توان در رستوران‌های معمولی دید. آن‌ها منوی صبحانه، ساندویچ و همبرگر و حتی سالاد آماده می‌کنند و با تجهیزاتی مانند سرخ کن عمیق، گریل و ساندویچ ساز کار‌ می‌کنند. آنها باید بتوانند به سرعت و با مهارت کار کنند و همچنین چندین سفارش را به طور همزمان آماده کنند.

شرایط شغلی:

 • توانایی کار با دیگران
 • عملکرد سریع و کارآمد
 • مهارت‌های چند وظیفه‌ای و مدیریت زمان
 • تجربه کار در آشپزخانه رستوران ممکن است مورد نیاز باشد

شرح وظایف آشپز فست‌فود رستوران

 • پخت غذا
 • وزن کردن مواد غذایی
 • بررسی مواد اولیه غذاها از نظر تازگی
 • تزیین غذا
 • اطمینان از تمیز بودن ظروف

سرآشپز

 سرآشپز رستوران در حال نظارت بر آشپز

سرآشپز مسئول تمام وعده‌های غذایی است که تهیه و سرو‌ می‌شود. در پشت صحنه هر آشپزخانه رستوران خوبی، سرآشپزهای هستند که مدیریت کارکنان آشپزخانه و اطمینان از این را برعهده دارند که غذای خروجی از آشپزخانه مطابق با استانداردها باشد.

شرایط شغلی

 • معمولاً به مدرک آشپزی یا چندین سال تجربه نیاز دارد
 • مهارت‌های مدیریتی
 • عملکرد سریع و کارآمد
 • توانایی سازمان‌دهی کارها

شرح وظایف سرآشپز رستوران

 • تدوین دستور پخت‌های جدید
 • برنامه‌ریزی منو
 • آموزش کارکنان آشپزخانه
 • کنترل کیفیت مواد غذایی
 • کنترل موجودی
 • نظارت بر استانداردهای ایمنی
 • هماهنگی با واحد خرید
 • کنترل هزینه‌های آشپزخانه

مدیر آشپزخانه

مدیریت آشپزخانه رستوران تاثیر مستقیم بر روی کیفیت غذای رستوران دارد. مدیران آشپزخانه مانند مدیران کل، مسئولیت استخدام و اخراج کارکنان آشپزخانه، خرید لوازم و مواد اولیه و تضمین کیفیت غذاها را برعهده دارند.

شرایط شغلی

 • مهارت‌های ارتباطی عالی
 • توانایی کار در شرایط استرش
 • آشنایی با امور آشپزی و طبخ غذا
 • ممکن است به مدرک یا تجربه 2-4 ساله نیاز داشته باشد

شرح وظایف مدیر آشپزخانه

 • سفارش مواد لازم غذاها
 • نظارت بر کارمندان آشپزخانه و سازماندهی سفارشات غذا
 • نظارت بر فرآیند آماده‌سازی و پخت غذا
 • استخدام و آموزش کارکنان آشپزخانه
 • نظارت بر سطح موجودی و انجام ارزیابی هفتگی موجودی
 • همکاری با مدیر رستوران برای قیمت‌گذاری و تغییر آیتم‌های منو
 • برنامه‌ریزی شیفت‌های کاری برای کارمندان
 • نگهداری از تمامی محصولات غذایی
 • آموزش و مدیریت پرسنل آشپزخانه
 • تهیه و تنظیم گزارش هزینه هفتگی و ماهانه از آشپزخانه

کارگر ظرف‌شورظرفشور رستوران در حال انجام وظایفش

این افراد باید ظرف‌ها را بشویند یا در ماشین ظرفشویی قرار دهند. همچنین باید آشپزخانه را نیز تمیز کرده و زباله‌ها را بیرون ببرند.

شرایط شغلی

 • توانایی کار با دیگران
 • عملکرد سریع و کارآمد

شرح وظایف کارگر ظرف‌شور

 • شستن ظروف، قابلمه‌ها، تابه‌ها و…
 • آماده‌سازی و تمیز کردن آشپزخانه برای شیفت بعدی
 • تمیز کردن دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده در آشپزخانه مانند اجاق، فر، قابلمه و تابه، میکسر و غیره
 • جارو کردن و شستن کف آشپزخانه به خصوص در صورت شکستن یا ریختن مواد غذایی
 • بیرون بردن زباله‌ها و شستشوی سطل‌های زباله
 • کمک به سایر کارکنان رستوران با در صورت نیاز

صندوقدار

صندوق‌داران باید سفارش مشتری را به دقت ثبت کنند همچنین وظیفه پردازش تراکنش و مدیریت پول نقد را برعهده دارند. صندوقداران باید بتوانند وقتی مشتریان درخصوص سفارشات سوالی دارند گوش دهند و به سؤالات آنها پاسخ مناسب دهند. صندوق‌داران سفارش ها را با استفاده از دستگاه POS در نرم افزار حسابداری رستوران ثبت می‌کنند.

 صندوقدار رستوران در حال انجام وظایف

شرایط شغلی

 • مهارت‌های ارتباطی عالی
 • مهارت‌های شنیداری
 • مهارت‌های ابتدایی حسابداری

شرح وظایف صندوقدار

 • پردازش پرداخت‌ها و چاپ رسید برای مشتریان
 • پاسخگویی به تماس‌های تلفنی، رزرو میز و پاسخگویی به سوالات مشتریان
 • بسته‌بندی مواد غذایی
 • بستن حساب‌ها در پایان شیفت کاری
 • پاسخگویی به شکایات شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها مشتریان
 • کمک به سایر کارکنان در صورت لزوم

کانتردار رستوران

شرایط شغلی

 • دیپلم دبیرستان
 • دانش کاری در زمینه تبلیغ، فروش و بسته‌بندی محصولات غذایی
 • توانایی پردازش صورتحساب‌ها و صندوق‌های نقدی
 • تجربه کار با صندوق‌های فروشگاهی
 • مهارت‌های گوش دادن و ارتباط عالی
 • نگرش مثبت و رفتاری مودبانه و دوستانه
 • سابقه کار قبلی ترجیح داده می‌شود

شرح وظایف کانتردار رستوران چیست؟

 • خوشامدگویی به مشتریان به هنگام ورود
 • پاسخگویی به سؤالات مربوط به منو، و یادداشت درخواست‌های ویژه مشتریان
 • گرفتن سفارشات مشتریان
 • اطلاع‌رسانی سفارشات غذا و نوشیدنی به کارکنان آشپزخانه
 • بسته‌بندی سفارشات غذای بیرون‌بر
 • ارائه صورتحساب و پردازش پرداخت‌های مشتریان

رانر یا تحویلدار رستوران

تحویدار رستوران در حال سرو غذا به مشتریان

تحویلدار رستوران چیست؟

رانر یا تحویلدار کسی است که مسئولیت تحویل سریع و دقیق سفارشات از آشپزخانه به مشتریان در رستوران را برعهده دارد و به پیشخدمت‌‌ها کمک‌‌ می‌کند.

شرایط شغلی

 • دیپلم دبیرستان یا مدرک معادل آن
 • حداقل 2 سال سابقه کار در سمت مشابه
 • مهارت‌های ارتباطی و مردمی برجسته
 • توانایی حرفه‌‌‌ای ماندن در یک محیط کاری پراسترس
 • مهارت‌های چندوظیفه‌‌‌ای
 • توانایی انطابق با ساعات مختلف کاری از جمله آخر هفته

شرح وظایف تحویلدار

 • تحویل سفارشات غذا را به موقع به مشتریان
 • چیدن میزها
 • رعایت اصول ایمنی و بهداشت مواد غذایی
 • رسیدگی به مشتریان و درخواست‌های آن‌ها
 • برداشتن ظروف کثیف از روی میز

سوپروایزر رستوران

سوپروایزر رستوران در حال راهنمایی کارکنان

سوپروایزر (ناظر) رستوران یا همان مدیر خدمات غذایی مسئولیت سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر کار عوامل و اطمینان یافتن از کیفیت مناسب غذا را بر عهده دارد

شرایط شغلی

 • لیسانس هتلداری، لیسانس مواد غذایی و یا رشته مرتبط ترجیح داده‌‌ می‌شود
 • تجربه کار در صنعت خدمات غذایی
 • آگاهی کامل از قوانین کار و همچنین مقررات بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 • مهارت‌های سازمانی و حل مسئله عالی
 • مهارت‌های رهبری و مدیریت برجسته
 • مهارت‌های ارتباطی و خدمات مشتری
 • توجه به جزئیات
 • توانایی ایستادن برای مدت طولانی

شرح وظایف سوپروایزر رستوران

 • برنامه‌ریزی وظایف کارکنان
 • تکمیل لیست حقوق و دستمزد
 • اطمینان از اینکه غذای باکیفیت به موقع به مشتریان ارائه‌‌ می‌شود
 • بازرسی منظم آشپزخانه و مراکز تهیه غذا برای اطمینان از رعایت مقررات بهداشت مواد غذایی
 • تهیه مواد غذایی و سایر مواد مصرفی و نیز سفارش لوازم مورد نیاز
 • بررسی سوابق فروش برای تعیین اینکه کدام آیتم‌های منو سودآورتر هستند
 • خاموش‌کردن تمام چراغ‌‌ها و فعال کردن سیستم هشدار در پایان کار

تخته کار رستوران

کباب زن در حال آماده سازی کباب

تخته کار رستوران چیست؟

کباب‌زن و تخته‌کار کسی است که بتواند از عهده شناسایی مواد اولیه و ابزار کار مناسب، شستشو، خرد کردن (انواع برش‌ها) آماده‌سازی مواد اولیه مانند انواع گوشت، تشخیص و تهیه سس‌های مورد نیاز و پخت انواع کباب با کیفیت مطلوب برآید.

شرایط شغلی

 • دیپلم دبیرستان یا معادل آن
 • تجربه قبلی به عنوان آشپز، ترجیحا با تمرکز بر کباب کردن
 • تمایل به یادگیری مستمر و پیشرفت شغلی
 • قابلیت ایستادن برای ساعات طولانی
 • آگاهی کامل از دستورالعمل های ایمنی مواد غذایی.
 • مهارت های سازمانی، مدیریت زمان و چند وظیفه ای عالی.
 • توانایی کار در شیفت ها، آخر هفته ها و روزهای تعطیل، در صورت نیاز.

شرح وظایف تخته کار

 • روشن کردن گریل، باربیکیو، کباب‌پـز و تنظـیم درجه حرارت آن بر اساس نوع کباب
 • برش زدن و خرد کردن گوشت و سبزیجات و سرخ کردن آن
 • آماده‌کردن انواع کباب مانند کباب شیشلیک، کباب بختیاری، کباب برگ زعفرانی، کباب برگ، کباب بناب و جوجه‌کباب
 • آماده‌سازی انواع گوشت و شناخت گوشت
 • آماده‌سازی مواد اولیه انواع کباب
 • تهیه انواع کباب و تزیین آن

سالاد زن

کار سالاد زن چیست؟

 • آماده‌سازی غذا در برای استفاده آشپزها و سرآشپزها
 • انجام‌دادن دستورات سرآشپز و آشپزها
 • آماده‌سازی دسر، پیش‌غذا و سالاد
 • نظافت و شستشوی آشپزخانه و لوازم
 • کار با تجهیزات صنعتی آشپزخانه

وسط کار رستوران

وسط کار رستوران چیست؟

وسط کار رستوران دستیار آشپز و سرآشپز در آشپزخانه صنعتی هتل و رستوران است

وظایف وسط کار

 • همکاری در سرو و توزیع غذا بین کارکنان
 • همکاری در آماده‌سازی مواد اولیه مورد نیاز طبخ
 • همکاری در طبخ غذا
 • پیگیری تامین و تدارک مواد اولیه مورد نیاز
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

جمع‌بندی

تنوع کارکنان رستوران بسیار زیاد است. شما به افرادی نیاز دارید که برای کار با الگوهای شیفت غیرمعمول، از جمله عصرها و آخر هفته‌ها آماده باشند. اگر به دنبال کارمندان ماهر، باتجربه یا با انگیزه بالا هستید، داشتن شرح شغلی صحیح بسیار مهم است. توصیه می‌کنیم از یک الگوی شرح شغلی استفاده کنید.

سوالات متداول:

لیست کارکنان و پرسنل رستوران چیست؟
مدیر، مدیر داخلی، مدیر سالن، گارسون، سرآشپز، آشپز، ظرف شور، صندوق دار، مدیر آشپزخانه

وظایف مدیر رستوران چیست؟
مدیران کل نقش کلیدی در هر رستوران دارند. آنها مسئولیت استخدام متقاضیان، آموزش کارکنان جدید، نظارت بر عملکرد کلی کارکنان و کار روی استراتژی‌های بازاریابی رستوران را برعهده دارند. آنها همچنین ممکن است به تنظیم قیمت منو و خرید لوازم کمک کنند.

وظایف گارسون رستوران چیست؟
گارسون‌ها مسئولیت ثبت سفارش‌ها به شیوه‌ای محترمانه و دوستانه، گزارش سفارش‌ها به آشپزخانه و محاسبه صورت‌حساب را بر عهده دارند. آن‌ها با آشپزها، سرآشپزها، مدیران رستوران‌ها و سایر کارکنان همکاری‌ می‌کنند تا خدمات عالی به مشتریان ارائه دهند.

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

منشور اخلاقی کارکنان
۱- «خدمتگزاری» به بندگان خدا را یک اصل دانسته و تلاش می نمایم در اعمالم به آن پایبند باشم.
۲- «وجدان کاری» اصل پذیرفته شده این دانشگاه می باشد، با حضور به موقع و انجام کار به شکل مطلوب درتحقق آن کوشش می نمایم.
۳- در مراجعات ارباب رجوع با احترام به شخصیت و کرامت انسانی، ایشان را از ضوابط و اختیارات اداری آگاه می نمایم.
۴- سعی بر آن دارم تا با تعامل دوستانه و ایجاد فضای صمیمانه، اعتماد متقابل با همکاران و ارباب رجوع را در محیط کار فراهم نمایم.
۵- از پیشنهاد ، انتقاد ، نظر و ایده های سازنده در جهت بهبود انجام کار استقبال می نمایم.
۶- به شئونات و شعائر دینی به منظور تهذیب اخلاق فردی و اجتماعی عمل می نمایم.
۷- از دانش و فناوری روز جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی خود بهره می گیرم.
۸- تجربه، دانش و اطلاعات لازم را به همکاران منتقل می نمایم.
۹- راز دار و امانت دار در حفظ مدارک و اطلاعات مراجعین و دانشگاه می باشم.
۱۰- هر گونه استفاده شخصی از اموال و امکانات دولتی را جائز نمی دانم.

صفحات مرتبط

 • - ادارات تابعه
 • - مدیریت امور اداری و پشتیبانی
  • - کارکنان

  اطلاعات تماس

  نشانی: فارس، جهرم، بلوار استاد مطهری، میدان خلیج فارس، بلوار خلیج فارس، دانشگاه جهرم

  کد پستی: ۷۴۱۳۱۸۸۹۴۱

  صندوق پستی: ۷۴۱۳۵۱۱۱

  © کلیه حقوق متعلق به وبسایت دانشگاه جهرم می‌باشد. | آخرین بروزرسانی: شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا